LISA! Keelereisid

Cadiz 2024

 
52 80 524
team@keelereisid.com
Esmasp - Reede — 09:00 - 18:00

Hinnad Cadiz

Hinnas

 • Broneeritud kursus
 • Broneeritud majutus
 • Organiseeritud tegevused
 • Saabumise info
 • Tunnistus
Standardkursus

20 tundi rühmaõpet (a 50 min ) nädalas

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine Ühiselamu La Oca
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR DR SR Ensuite
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

1 nädal

515

549

515

545

579

545

509

599

509

699

869

699

439

459

439

475

499

475

515

549

515

545

579

545

2 nädalat

919

995

919

979

1049

979

909

1079

909

1289

1629

1289

769

809

769

845

889

845

919

995

919

979

1049

979

3 nädalat

1319

1435

1319

1415

1515

1415

1309

1565

1309

1879

2389

1879

1095

1159

1095

1209

1275

1209

1319

1435

1319

1415

1515

1415

4 nädalat

1725

1879

1725

1849

1989

1849

1709

2049

1709

2469

3149

2469

1425

1509

1425

1579

1659

1579

1725

1879

1725

1849

1989

1849

Lisanädal

405 439 405 435 469 435 399 485 399 589 759 589 329 349 329 365 389 365 405 439 405 435 469 435
Keskmine grupi suurus
6, max 10 õpilast
Vanus
al 18.a. (Peremajutus: alates 17 .a.)
Keeletasemed
kõik
Õppematerjalid
30 € õppematerjal
Kursuse algus
08.01.;15.01.;22.01.;29.01.;05.02.;13.02.;19.02.;26.02.;04.03.;11.03.;18.03.;25.03.;01.04.;08.04.;15.04.;22.04.;29.04.;06.05.;13.05.;20.05.;27.05.;03.06.;10.06.;17.06.;24.06.;01.07.;08.07.;15.07.;22.07.;29.07.;05.08.;12.08.;19.08.;26.08.;02.09.;09.09.;16.09.;23.09.;30.09.;08.10.;14.10.;21.10.;28.10.;04.11.;11.11.;18.11.;25.11.;02.12.;10.12.;16.12

Intensiivkursus

20 tundi rühmaõpet (a 50 min )
+ 5 tundi rühmaõpet suhtluskeel nädalas

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine Ühiselamu La Oca
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR DR SR Ensuite
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

1 nädal

575

609

575

605

639

605

569

659

569

759

929

759

499

519

499

535

559

535

575

609

575

605

639

605

2 nädalat

1029

1105

1029

1089

1159

1089

1019

1189

1019

1399

1739

1399

879

919

879

955

999

955

1029

1105

1029

1089

1159

1089

3 nädalat

1489

1605

1489

1585

1685

1585

1479

1735

1479

2049

2559

2049

1265

1329

1265

1379

1445

1379

1489

1605

1489

1585

1685

1585

4 nädalat

1945

2099

1945

2069

2209

2069

1929

2269

1929

2689

3369

2689

1645

1729

1645

1799

1879

1799

1945

2099

1945

2069

2209

2069

Lisanädal

465 499 465 495 529 495 459 545 459 649 819 649 389 409 389 425 449 425 465 499 465 495 529 495
Keskmine grupi suurus
6, max 10 õpilast
Vanus
al 18.a. (Peremajutus: alates 17 .a.)
Keeletasemed
kõik
Õppematerjalid
30 € õppematerjal
Kursuse algus
08.01.;15.01.;22.01.;29.01.;05.02.;13.02.;19.02.;26.02.;04.03.;11.03.;18.03.;25.03.;01.04.;08.04.;15.04.;22.04.;29.04.;06.05.;13.05.;20.05.;27.05.;03.06.;10.06.;17.06.;24.06.;01.07.;08.07.;15.07.;22.07.;29.07.;05.08.;12.08.;19.08.;26.08.;02.09.;09.09.;16.09.;23.09.;30.09.;08.10.;14.10.;21.10.;28.10.;04.11.;11.11.;18.11.;25.11.;02.12.;10.12.;16.12

Super - intensiivkursus

30 tundi rühmaõpet (a 50 min ) nädalas

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine Ühiselamu La Oca
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR DR SR Ensuite
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

1 nädal

635

669

635

665

699

665

629

719

629

819

989

819

559

579

559

595

619

595

635

669

635

665

699

665

2 nädalat

1159

1235

1159

1219

1289

1219

1149

1319

1149

1529

1869

1529

1009

1049

1009

1085

1129

1085

1159

1235

1159

1219

1289

1219

3 nädalat

1679

1795

1679

1775

1875

1775

1669

1925

1669

2239

2749

2239

1455

1519

1455

1569

1635

1569

1679

1795

1679

1775

1875

1775

4 nädalat

2195

2349

2195

2319

2459

2319

2179

2519

2179

2939

3619

2939

1895

1979

1895

2049

2129

2049

2195

2349

2195

2319

2459

2319

Lisanädal

515 549 515 545 579 545 509 595 509 699 869 699 439 459 439 475 499 475 515 549 515 545 579 545
Keskmine grupi suurus
6, max 10 õpilast
Vanus
al 18.a. (Peremajutus: alates 17 .a.)
Keeletasemed
kõik
Õppematerjalid
30 € õppematerjal
Kursuse algus
08.01.;15.01.;22.01.;29.01.;05.02.;13.02.;19.02.;26.02.;04.03.;11.03.;18.03.;25.03.;01.04.;08.04.;15.04.;22.04.;29.04.;06.05.;13.05.;20.05.;27.05.;03.06.;10.06.;17.06.;24.06.;01.07.;08.07.;15.07.;22.07.;29.07.;05.08.;12.08.;19.08.;26.08.;02.09.;09.09.;16.09.;23.09.;30.09.;08.10.;14.10.;21.10.;28.10.;04.11.;11.11.;18.11.;25.11.;02.12.;10.12.;16.12

Standardkursus Plus 10

20 tundi rühmaõpet (a 45 min )
+ 10 eratundi nädalas

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine Ühiselamu La Oca
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR DR SR Ensuite
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

1 nädal

1045

1079

1045

1075

1109

1075

1039

1129

1039

1229

1399

1229

969

989

969

1005

1029

1005

1045

1079

1045

1075

1109

1075

2 nädalat

1859

1935

1859

1919

1989

1919

1849

2019

1849

2229

2569

2229

1709

1749

1709

1785

1829

1785

1859

1935

1859

1919

1989

1919

3 nädalat

2719

2835

2719

2815

2915

2815

2709

2965

2709

3279

3789

3279

2495

2559

2495

2609

2675

2609

2719

2835

2719

2815

2915

2815

4 nädalat

3595

3749

3595

3719

3859

3719

3579

3919

3579

4339

5019

4339

3295

3379

3295

3449

3529

3449

3595

3749

3595

3719

3859

3719

Lisanädal

885 919 885 915 949 915 879 965 879 1069 1239 1069 809 829 809 845 869 845 885 919 885 915 949 915
Keskmine grupi suurus
6, max 10 õpilast
Vanus
al 18.a. (Peremajutus: alates 17 .a.)
Keeletasemed
kõik
Õppematerjalid
30 € õppematerjal
Kursuse algus
08.01.;15.01.;22.01.;29.01.;05.02.;13.02.;19.02.;26.02.;04.03.;11.03.;18.03.;25.03.;01.04.;08.04.;15.04.;22.04.;29.04.;06.05.;13.05.;20.05.;27.05.;03.06.;10.06.;17.06.;24.06.;01.07.;08.07.;15.07.;22.07.;29.07.;05.08.;12.08.;19.08.;26.08.;02.09.;09.09.;16.09.;23.09.;30.09.;08.10.;14.10.;21.10.;28.10.;04.11.;11.11.;18.11.;25.11.;02.12.;10.12.;16.12

Standardkursus Plus 5

20 tundi rühmaõpet (a 50 min )
+ 5 eratundi nädalas

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

1 nädal

875

909

875

905

939

905

869

959

869

1059

1229

1059

799

819

799

835

859

835

2 nädalat

1499

1575

1499

1559

1629

1559

1489

1659

1489

1869

2209

1869

1349

1389

1349

1425

1469

1425

3 nädalat

2039

2155

2039

2135

2235

2135

2029

2285

2029

2599

3109

2599

1815

1879

1815

1929

1995

1929

4 nädalat

2675

2829

2675

2799

2939

2799

2659

2999

2659

3419

4099

3419

2375

2459

2375

2529

2609

2529

Lisanädal

625 659 625 655 689 655 619 705 619 809 979 809 549 569 549 585 609 585
Keskmine grupi suurus
6, max 10 õpilast
Vanus
al 18.a. (Peremajutus: alates 17 .a.)
Keeletasemed
kõik
Õppematerjalid
30 € õppematerjal
Kursuse algus
08.01.;15.01.;22.01.;29.01.;05.02.;13.02.;19.02.;26.02.;04.03.;11.03.;18.03.;25.03.;01.04.;08.04.;15.04.;22.04.;29.04.;06.05.;13.05.;20.05.;27.05.;03.06.;10.06.;17.06.;24.06.;01.07.;08.07.;15.07.;22.07.;29.07.;05.08.;12.08.;19.08.;26.08.;02.09.;09.09.;16.09.;23.09.;30.09.;08.10.;14.10.;21.10.;28.10.;04.11.;11.11.;18.11.;25.11.;02.12.;10.12.;16.12

Eratunnid 20

20 eratundi(a 50 min ) nädalas

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine Ühiselamu La Oca
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR DR SR Ensuite
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

1 nädal

1205

1239

1205

1235

1269

1235

1199

1289

1199

1389

1559

1389

1129

1149

1129

1165

1189

1165

1205

1239

1205

1235

1269

1235

2 nädalat

2269

2345

2269

2329

2399

2329

2259

2429

2259

2639

2979

2639

2119

2159

2119

2195

2239

2195

2269

2345

2269

2329

2399

2329

Lisanädal

1095 1129 1095 1125 1159 1125 1089 1175 1089 1279 1449 1279 1019 1039 1019 1055 1079 1055 1095 1129 1095 1125 1159 1125
Keskmine grupi suurus
1, minimum 1 persons, maximal 1 persons
Vanus
al 18.a. (Peremajutus: alates 17 .a.)
Keeletasemed
kõik
Õppematerjalid
30 € õppematerjal
Kursuse algus
08.01.;15.01.;22.01.;29.01.;05.02.;13.02.;19.02.;26.02.;04.03.;11.03.;18.03.;25.03.;01.04.;08.04.;15.04.;22.04.;29.04.;06.05.;13.05.;20.05.;27.05.;03.06.;10.06.;17.06.;24.06.;01.07.;08.07.;15.07.;22.07.;29.07.;05.08.;12.08.;19.08.;26.08.;02.09.;09.09.;16.09.;23.09.;30.09.;08.10.;14.10.;21.10.;28.10.;04.11.;11.11.;18.11.;25.11.;02.12.;10.12.;16.12

D.E.L.E Eksamkursus

20 tundi rühmaõpet (a 50 min )
+ 10 tundi D.E.L.E -eksami ettevalmistus nädalas

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine Ühiselamu La Oca
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR DR SR Ensuite
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

2 nädalat

1169

1245

1169

1229

1299

1229

1159

1329

1159

1539

1879

1539

1019

1059

1019

1095

1139

1095

1169

1245

1169

1229

1299

1229

4 nädalat

2175

2329

2175

2299

2439

2299

2159

2499

2159

2919

3599

2919

1875

1959

1875

2029

2109

2029

2175

2329

2175

2299

2439

2299

Keskmine grupi suurus
6, max 10 õpilast
Vanus
al 18.a. (Peremajutus: alates 17 .a.)
Keeletasemed
kõik, alates A2 - alumine kesktase
eksamitasu
ca 150 € - 210 €
Õppematerjalid
30 € õppematerjal
Kursuse algus
22.01.;22.04.;28.10
eksami kuupäevad
16.02.;18.05.;23.11

Hispaania keel & surfamine

20 tundi rühmaõpet (a 50 min )
+ 2 tundi(a 90 min ) surffamist nädalas

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine Ühiselamu La Oca
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR DR SR Ensuite
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

1 nädal

595

629

595

625

659

625

589

679

589

779

949

779

519

539

519

555

579

555

595

629

595

625

659

625

2 nädalat

1069

1145

1069

1129

1199

1129

1059

1229

1059

1439

1779

1439

919

959

919

995

1039

995

1069

1145

1069

1129

1199

1129

3 nädalat

1549

1665

1549

1645

1745

1645

1539

1795

1539

2109

2619

2109

1325

1389

1325

1439

1505

1439

1549

1665

1549

1645

1745

1645

4 nädalat

2025

2179

2025

2149

2289

2149

2009

2349

2009

2769

3449

2769

1725

1809

1725

1879

1959

1879

2025

2179

2025

2149

2289

2149

Keskmine grupi suurus
6, max 10 õpilast
Vanus
al 18.a. (Peremajutus: alates 17 .a.)
Keeletasemed
kõik
Õppematerjalid
30 € õppematerjal
Kursuse algus
08.01.;15.01.;22.01.;29.01.;05.02.;13.02.;19.02.;26.02.;04.03.;11.03.;18.03.;25.03.;01.04.;08.04.;15.04.;22.04.;29.04.;06.05.;13.05.;20.05.;27.05.;03.06.;10.06.;17.06.;24.06.;01.07.;08.07.;15.07.;22.07.;29.07.;05.08.;12.08.;19.08.;26.08.;02.09.;09.09.;16.09.;23.09.;30.09.;08.10.;14.10.;21.10.;28.10.;04.11.;11.11.;18.11.;25.11.;02.12.;10.12.;16.12

Hispaania keel & kokandus

10 tundi rühmaõpet (a 50 min )
+ 8 tundi rühmaõpet Cookery Classes
+ 2 Workshop Gastronomy nädalas

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine Ühiselamu La Oca
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR DR SR Ensuite
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

1 nädal

715

749

715

745

779

745

709

799

709

899

1069

899

639

659

639

675

699

675

715

749

715

745

779

745

2 nädalat

1179

1255

1179

1239

1309

1239

1169

1339

1169

1549

1889

1549

1029

1069

1029

1105

1149

1105

1179

1255

1179

1239

1309

1239

Keskmine grupi suurus
6, max 10 õpilast
Vanus
al 18.a. (Peremajutus: alates 17 .a.)
Keeletasemed
kõik, alates A2 - alumine kesktase
Õppematerjalid
hinnas
Kursuse algus
11.03.;08.04.;30.09.;04.11

Keel & kultuur

20 tundi rühmaõpet (a 50 min ) nädalas
+ organiseeritud tegevused

Hinnad €

Peremajutus Apartement Korteri jagamine Ühiselamu La Oca
DR HB SR HB DR SR Ensuite DR SR DR SR Ensuite
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  
01.01. -
01.06.  
02.06. -
28.09.  
29.09. -
31.12.  

1 nädal

705

739

705

735

769

735

699

789

699

889

1059

889

629

649

629

665

689

665

705

739

705

735

769

735

2 nädalat

1149

1225

1149

1209

1279

1209

1139

1309

1139

1519

1859

1519

999

1039

999

1075

1119

1075

1149

1225

1149

1209

1279

1209

Keskmine grupi suurus
4, max 8 õpilast
Vanus
al 50.a.
Keeletasemed
al A1 - elementaarne tase, - C1 - edasijõudnute tase
Õppematerjalid
hinnas
Kursuse algus
25.03.;22.04.;13.05.;16.09.;21.10.;18.11

Valikud

Transfeeriteenused

Transfeeriteenused

Ühesuuna
Lennujaam: Jerez de la Frontera - Peremajutus, Apartement, Korteri jagamine, Ühiselamu La Oca

75 €
Ühesuuna
Lennujaam: Malaga - Peremajutus, Apartement, Korteri jagamine, Ühiselamu La Oca

Apartement 09.06 - 18.08

 • transfeeriteenus pühapäeval 10:30 - 19:30

 • võimalik ooteaeg

Korteri jagamine 09.06 - 18.08

Peremajutus 09.06 - 18.08

 • transfeeriteenus pühapäeval 10:30 - 19:30

 • võimalik ooteaeg

Ühiselamu La Oca 09.06 - 18.08

 • transfeeriteenus pühapäeval 10:30 - 19:30

 • võimalik ooteaeg

85 €
Ühesuuna
Lennujaam: Malaga - Apartement, Korteri jagamine, Ühiselamu La Oca

Korteri jagamine

 • transfeeriteenus pühapäeval 10:30 - 19:30

 • võimalik ooteaeg

260 €
Ühesuuna
Lennujaam: Sevilla - Apartement, Korteri jagamine, Ühiselamu La Oca

170 €
Ühesuuna
Rongijaam: Dadiz - Peremajutus, Apartement, Korteri jagamine, Ühiselamu La Oca

20 €

majutuse valikud
Ühiselamu La Oca DR /OMK

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

Ühiselamu La Oca SR Ensuite/OMK

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

Peremajutus DR/HB

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

Peremajutus SR/HB

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

päev 55 €
Apartement DR /OMK

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

päev 70 €
Apartement SR Ensuite/OMK

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

päev 115 €
Korteri jagamine SR/OMK

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

Korteri jagamine DR/OMK

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

päev 40 €
Peremajutus DR/HB

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

Peremajutus SR/HB

01.01.2024 - 01.06.2024, 02.06.2024 - 28.09.2024, 29.09.2024 - 31.12.2024

nädal 30 €

Tehniline abi
Saada

Tänan päringu eest!

Oleme päringu kätte saanud. Vastame esimesel võimalusel.

Teie päringunumber on .