LISA! Keelereisid

Üldtingimused

 
52 80 524
team@keelereisid.com
Esmasp - Reede — 09:00 - 18:00

Üldtingimused

Kursuse tellimine
LISA! Keelereisid Eesti üldtingimused kehtivad kõigi LISA! Keelereisid Eestis tehtud tellimuste puhul (“meie”, “meid” “firma”) sinu poolt (“klient”,” kursustel osaleja”). Registreerimine peab vastama antud tingimustele ja muutub seaduslikult siduvaks LISA! Keelereisid Eestilt tellimuskinnituse saamisel.
 

Sinu leping
Palun saada oma tellimusevorm aadressil Mai 2–10, 11621, Tallinn. Leping ja tellimus LISA! Eesti ja kliendi vahel muutub siduvaks broneerimiskinnituse saamisel.


Tasu
Kursuste eest peab olema enne keelekursuste algust täiel määral tasutud. Kompensatsiooni ei maksta, kursuste hinda ei alandata, allahindlust ei tehta, lisatunde tasuta ei saa ja kursusi ei pikendata juhtudel kui:
• teenuseid mille eest enne kursusi tasuti ei kasutata
• kursustele hilinetakse, ei ilmuta või toimub ärasõit
enne kokkulepitud aegalate

• kursuse alguspäevade tunnid asendatakse testidega
• koolid on riiklike pühade tõttu suletud

Võimalikke tagasimakseid teeb ainult seaduslik esindaja kellele algselt teenuste eest tasuti. LISA! Keelereisid Eesti jätab endale õiguse hindu muuta valuutakursside muutuse puhul.


Koolis kehtivad reeglid
Igal koolil on omad reeglid, et õppetöö sujuks probleemideta. Reeglite aktsepteerimine ja nendest kinnipidamine on meie kliendi kohus, samuti tuleb kinni pidada kooli asukohamaa seadustest. Kui LISA! Keelereisid Eesti on nõus võtma vastu tellimust alaealiselt või alla 16 aastaselt isikult lasub vastutus heaolu ja käekäigu eest alaealisel endal!


Teised teenused
Majutus üheks nädalaks võib tähendada 6 ööd pühapäevast laupäevani või 7 ööd pühapäevast pühapäevani, olenevalt koolist. Kui majutust kasutatakse vähem öid kui millede eest algselt maksti, ei saa kasutamata aja eest raha tagasi. Õppematerjalid.eksamitasud, vaba aja ürituste tasud ja ekskursioonitasud on ainult siis hinna sees kui see on kataloogis eraldi ära märgitud. LISA! Keelereisid Eesti ei võta endale vastutust kliendi kulude eest, näiteks bussiraha majutuspaigast kooli vms. LISA! Keelereisid Eesti ei maksa kliendile raha tagasi juhul kui klient registreerus kindla tasemega keelekursusele kuid sissejuhatava testi järel ei ole võimeline kursusel osalema. Sellisel juhul üritab kool leida kliendile sobiva alternatiivi. Juhul kui grupiõppe kursustele pole registreerunud piisavat arvu õpilasi, pakutakse kliendile mingi arv tunde eraõpet. Kataloogis esitatud väljasõitude ja ürituste kirjeldused ei ole LISA! Eestile siduva tähendusega.


Tühistamine
Kogu summa kursuste eest tuleb maksta 21 päeva enne keelekursuste algust. Tellimuste eest mis tehakse vähem kui 3 nädalat enne kursuste algust peab tasuma kohe. Kõik teised maksud peab tasuma vastavalt arvele. Pangaülekandetasud tasub klient. Kui kogu kursuse hind pole tasutud arvel/kinnitusel näidatud kuupäevaks, võib LISA! Keelereisid Eesti tühistada kliendi tellimuse ja nõuda kliendilt tühistamistasude (vt.all) tasumist.

Keelekursused:

kuni 60 päeva enne kursuste algust 10 %, miinimum 200 EUR
kuni 35 päeva enne kursuste algust 30 %, miinimum 200 EUR

kuni 21 päeva enne kursuste algust 50 %, miinimum 200 EUR
kuni 10 päeva enne kursuste algust 60 %, miinimum 200 EUR
kuni 4 päeva enne kursuste algust 70 %v
3 päeva või vähem enne kursuste algust 90 %, miinimum 200 EUR

Kirjaliku tühistamispalve puudumisel kasseeritakse kliendilt kursuste täishind.


Inimene sinu asemel
Kuni kursuste alguseni on võimalik asendada üks õpilane teisega. LISA! Keelereisid Eesti jätab endale õiguse keelduda vahetusest kui see isik ei vasta kursustel esitavatele nõuetele.


Tellimuse muutmine
Kursuse kuupäevi ja majutust saab muuta kuni 14 päeva enne kursuste algust, muutmistasu on 30 EUR  Kui muutused tehakse vähem kui 14 päeva enne kursuste algust on tasu 60 EUR

Tellimuse tühistamine LISA! Keelereisid Eesti poolt

Kui klient ei vasta meie poolt seatud nõudmistele jätab LISA! Keelereisid Eesti endale õiguse tellimus momentaalselt tühistada (rassism, tiimi liikmete või teiste õpilaste verbaalne solvamine, narkootikumide tarbimine jne). Kursuste tasu ei tagastata. Lisakulud (lennujaama transfeer vms) tasub klient. Kui otsustad peale kursuste algust mõnda teenust/kursust/reisi mille eest tasutud mitte tarbida, ei maksta selle eest raha tagasi.
 

Garantii
Kui leiad LISA! Keelereisid Eesti poolt pakutavates teenustes puudujääke, pead kursuste toimumise aja jooksul võtma ühendust meie tiimiga. Kaebusi, mis esitatakse peale kursuste/reisi lõppu, arvesse ei võeta. Kui kaebus on põhjendatud, on võimalik osaline raha tagasimaksmine.

Pass, viisa, toll ja tervisenõuded.

Ülaltoodu on õpilase omal vastutusel. Neile tingimustele mittevastamine ja kõik kulud mis sellega kaasneda võivad jäävad kliendi kanda. Kõik kes vajavad kursustel osalemise jaoks viisat peavad registreerimisel sellest LISA! Keelereisid Eesti töötajale teada andma ja kliendi enda kohustus on vajalikud dokumendid hankida. Kui klient on teinud kõik endast oleneva, et hankida viisa riigi jaoks kus kursused toimuvad ja saanud peale saatkonna poole pöördumist äraütleva vastuse, peab LISA!Keelereisid Eesti kinni 200 EUR-i oma kulude korvamiseks ja maksab ülejäänud summa miinus pangaülekandetasud kliendile tagasi kui kliendil on näidata ette ametlik viisaandmisest keeldumise dokument (välja antud vastava riigi saatkonna poolt).


Kindlustus
LISA! Keelereisid Eesti, esindajad ja tiim ei vastuta kliendile või kliendi varale tekitatud kahju eest, haiguste eest, vigastuste eest või kaotuste eest. Kliendi kohustus on end kindlustada võimalike õnnetusjuhtumite vastu kaasa arvatud ravikindlustus või võimetus osaleda kursustel. LISA! Keelereisid Eesti jätab endale õiguse mitte võtta vastu tellimusi kliendilt kes ei ole piisavalt kindlustatud puhkusel juhtuda võivate õnnetuste vastu. Soovitame tavalist reisikindlustust, saab taotleda meie kaudu. Kliendid kes ei soovi reisikindlustust peavad olema muud moodi kindlustatud registreerimise hetkel.


Vältimatud olukorrad
LISA! Keelereisid Eesti ei vastuta kliendi ees kui teenuste osutamine osutub võimatuks force majeure tõttu.


Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimise korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.


Reisikorraldaja:
LISA! Reisen GmbH
Tschaikowskistraße 30
04105 Leipzig
Saksamaa

Amtsgericht Leipzig HRB 16531
USt.-IdNr. DE179611802

Tehniline abi
Saada

Tänan päringu eest!

Oleme päringu kätte saanud. Vastame esimesel võimalusel.

Teie päringunumber on .